das cabinet des dr caligari

1 Entry Daha
dışavurumcu alman sineması akımının en önemli filmidir. birinci dünya savaşı sonrası halkın psikolojik bunalımlarının yansıtıldığı filmde evler eğri-büğrü, herkes tarafından akıl abidesi olarak gösterilen doktor karakteri psikolojisi bozuk-uçuk kaçık, nesneler gereğinden fazla büyük, renkler inanılmaz derecede zıt olarak kayda alınmıştır. 1920, alman sineması, dışavurumculuk kelimelerinin bir arada kullanıldığı her yerde ilk akla gelen film özelliğini taşımaktadır.