def-i hacet

osmanlı türkçesi'nin, istanbul türkçesi ağzında, "küçük abdesti bozmak" yani işemek manasına gelir.