demokrasinin bokunu çıkarmak

çok çeşitli biçimlerde gerçekleştirilebilir.
içinizdeki faşistin hayal gücüne ve realitedeki oligarşik yapının pervasızlığına ve cüretkarlığına bağlıdır!

yasama, yürütme ve yargı erklerini tek elde toplayarak veya istediğin sonuçlar çıkıncaya dek erken seçim yaparak, bir ülkedeki siyasal sistemin vidalarını yalama haline getirmeyi ifade eder.