demokrat parti

7 ocak 1946'da kurulan ve dört yıl sonra yapılan seçimlerde (14 mayıs 1950'de) 27 yıllık tek parti dönemini sona erdiren, türkiye cumhuriyeti'nde ilk defa serbest seçimle iktidarı kazanan türk siyasi partisidir. sırasıyla 1950, 1954 ve 1957 seçimlerini kazanmış ve on yıl boyunca (1950-1960) iktidar olmuştur. demokrat parti, 27 mayıs 1960 askeri müdahalesi ile iktidardan düşürülmüş ve 29 eylül 1960'ta kapatılmıştır. demokrat partinin kısa adı "dp"dir.

demokrat parti'nin kökenleri;

demokrat parti'nin kökenleri, 1902 yılında yapılan jön türkler kongresine kadar uzanır. bu kongrede jön türkler, merkezi otoritenin güçlü olmasını savunanlar ile liberal bir yönetim biçimini savunanlar şeklinde ikiye ayrılmıştı. birinci grup ahmet rıza liderliğinde ittihat ve terakki adını aldı. ikinci grup prens sabahattin çevresinde toplandı ve osmanlı ahrar fırkasını oluşturdu. ittihat ve terakki anlayışı i. dünya savaşı ve ardından başlayan kurtuluş savaşı yıllarında tbmm'de birinci grup ve sonradan halk fırkası'nı en sonunda da cumhuriyet halk partisi'ni ortaya çıkardı. ikinci grup, ahrar, hürriyet ve itilaf ile cumhuriyetin ilanı sonrası terakkiperver cumhuriyet fırkası ve serbest cumhuriyet fırkası adlarıyla partileşti. işte 1946'da kurulan demokrat parti bu ikinci gruptan nüvelenmiş ve sonunda doğmuştur. terakkiperver cumhuriyet fırkası ve serbest cumhuriyet fırkası, henüz cumhuriyet devrimlerinin tam oturmadığı aşamalarda ortaya çıktığı için, demokratik hayatın birer parçası olamadılar ve tarih sayfalarındaki yerlerini aldılar.