depreşmek

daha önceden yaşan bir duygunun aynısını hissetmek, unutulmuş ama özlenen bir hissiyatı yeniden hatırlamak; böyle içinden taşarcasına arzulanan şeye doğru yönelmek anlamları olan güçlü betim.
deprem kelimesiyle büyük bir benzerliğe sahip kelime. belki de insanda yaratığı etki, depremin yarattığı etkiye benzediği için birbirlerinden türemişlerdir.