derdest

yakalama, tutma, ele geçirme. (bkz: derdest etmek)