dergi

derlenmiş olan, cem edilmiş, toplanıp biraraya getirilmiş olan, eski dildeki mecmuanın günümüzdeki türkçe'de karşılığı. genellikle belirli bir konudaki değişik yazarların/çizerlerin/şairlerin vb., yazılarının/çizgilerinin/şiirlerinin vb. belirli periyodlarla yayınlanan basılı hali.

internet üzerinde olup somut olarak basılmayan halleri için:

(bkz: e-dergi)
(bkz: e-zine)