devlet bakanı

bazı resmî kuruluşların yönetimini başbakan adına üstlenen hükûmet üyesi.