devrim arifesi

bir devrim öncesinde yaşanmakta olan kargaşa, kriz, çatışma ve ağır bunalım dönemi.