dilekçe

bir hakkın elde edilmesi, bir haksızlığın ortadan kaldırılması amacıyla yazılan resmi talep yazısı.
dilekte bulunmak, şikayet yapmak veya bilgi vermek amacıyla vatandaşların resmi makamlara yazdıkları mektuplardır.