dilini tutmak

gelişigüzel konuşmaktan sakınmak, ölçülü konuşmak.