dinci

din ve ahlak bilgisi dersi öğretmeninin halk dilindeki kısa telaffuzu.
genelde islamiyeti savunanlar için söylenen tabir.
dindar ile karıştırılmaması gereken, din üzerinden para ve çıkar sağlayan kişilere verilen sıfattır.