dinci

genelde islamiyeti savunanlar için söylenen tabir.
dindar ile karıştırılmaması gereken, din üzerinden para ve çıkar sağlayan kişilere verilen sıfattır.