doğaçlama

hiç hazırlanmadan, içinden gelen şekilde konuşma, söyleme, yazma biçimi.