doğuş üniversitesi

14 ağustos 2013 tarihi itibariyle, doğa kolejine satılmış olan üniversitedir.