doğuştancılık

genel olarak, karakter, düşünü, duygu gibi her tür ruhsal halin doğuştan geldiğini kabul eden felsefi* akım ve öğreti.