dokuz eylül üniversitesi

izmir'in dağlarında yalnızca çiçeklerin değil üniversitelerin de açtığının kanıtı.