don't ask don't tell

1994 yılından 2011'e kadar amerikan ordusunun resmi politikası olan uygulamanın adı, kısaca bilindiği şekliyle dadt. buna göre gay, lezbiyen ya da biseksüel ordu mensuplarının kimlikleri hakkında açık biçimde konuşmaları, heteroseksüellik dışında kabul edilen herhangi bir eylem halinde bulunmaları veya bu yönde fikir beyan etmeleri kesinlikle yasaktı ve aksi bir durum, amerikan ordusunu küçük düşürdükleri ve ahlaki düzeni bozdukları gerekçesiyle askeriyeden ivedilikle ihraç edilmelerine yol açıyordu. bu, yasanın "don't tell", yani "söyleme!" kısmını kapsarken, "don't ask" - "sorma!" kısmında ise, askeriyede mevcut olan gizli eşcinsellere yönelik, eşcinsel olduklarına yönelik yeterli şüphe bulunmaması halinde herhangi bir soruşturma yapılmaması isteniyordu.