donda durduğu gibi durmaz

bir erkek sözü. ne için söylediyse artık.