e mi

"olur mu?" anlamındaki sevimli bir soruştur " e mi?".
daha çok çocuklara denir.