edep yahu edep

güzel ahlak, saygı, terbiye, hayâ, nezaket ya da daha geniş tarifiyle ruhun dine riayet eder yönde olması
başında ''biraz'' kelimesi bulunduğunda atarlanma hissini daha da arttırabilecek bir kınama öbeği