ekosistem

belli bir coğrafi bölgede doğal olarak yaşamakta olan tüm canlı ve cansız varlıkların bütünü.

örneğin, ayı sözlük, bizim gibilerin ekosistemi veya ekolojik ortamıdır.