eksilediğini mesajla belirten yazar

ayağını denk al demek isteyen yazar ya da espriden anlamayan yazardır.*** ne olursa olsun dürüst olduğunu açık eden insandır.