elektronik mağazası çalışanlarındaki tripli davranışlar

her kim ki başlık editlemeke geç kalmaz, bilesiniz ki o en hayırlınızdır..

ursus ayeti 4. bâb..