entrye yorum yapan yazarın görünmemesi

aynı dertten an itibariyle bende muzdaripim .