entrylerden yazarı tanımak

1 Entry Daha
- dipteyim ben gizliden gizliye sosyolog seven sosyologfobik^^