eşcinsel devrim

9 Entry Daha
zihinsel ve dinsel paradigmaların kaymasından sonra ortaya çıkabilecek bir ütopyadır...