evliya çelebi

seyyahtır...
bu topraklarda pek yapılmayanı yapandır: seyahat ederek, gözlemlediklerini ve öğrendiklerini bir günlüğe kaydetmek!
batı uygarlığında sık rastlanan seyyahlık, bizim coğrafyada çok nadirdir.

efsaneye göre, rahmetli evliya, bir gece rüyasında peygamberi görür.
gördüğü anda selamlamak için seslenirken, heyecandan "şefaat ya resulullah" diyeceğine, "seyahat ya resulullah!" demiştir.
bu rüyanın ilahi bir mesaj olduğuna inanan evliya, vurur kendini yollara!
iyi ki de vurmuştur. onun sayesinde, dönemin anadolusuna ilişkin birçok veri kayıt altına alınmıştır.