ezilip büzülmek

güç bir duruma düştüğünü, utandığını, sıkıldığını davranışlarıyla belli etmek.