ezmanın tagayyürü ile ahkamın tagayyürü inkar olunamaz

1 Entry Daha