fok katliamı

her sene kanada'da fok balıklarını kürkleri için öldüren ve siyasi başlık altında kanada'da belli bir bölgede yaşayan balıkçı ailelerinin gelirleri yüksek ve kontrol altında tutmak adına izin verilen katliamdır. öldürülen veya başka bir deyişle hedefteki foklar ise anneleri yanlarında olmayan, olsa da sonucu değişmeyecek olan yavru foklar. başka bir neden de denizdeki besin zincirinin de halkası olan bu canlıları öldürmekteki bir başka amaç da fok balığı popülasyonunu dengede tutmak ve denizdeki balık oranının azalmasını önlemek gerekçesi de ortaya konmaktadır. belki de konmaktaydı. * insanın doğaya karşı tanrıyı oynaması .... *

aldığım bir duyuma göre de kanada da öldürülen yavru fokların derilerinin bir kısmı ülkemizde istanbul ya da izmit sınırları içerisindeki deri fabrikalarında işlenmektedir.