fotoroman

anlatımı fotoğraflar ile desteklenmiş popüler sanat ve anı gösteren arka arka ya çekilmiş olan fotoğraflar ile desteklenen romanlardır. italya da başlayan ve daha sonra avrupaya yayılan bir akımdır.
çocukken gazetelerde ve cep boyu kitapçıklar halinde çok vardı bunlardan.