francis bacon

1561 doğumlu ingiliz filozof, hukukçu, avukat, devlet adamı, yazar, bilim insanı velhasıl-ı kelam bir " rönesans adamı"; 1626'da ölmüştür.

bacon, bilim ve felsefe dallarında pragmatizm'e dayanır ve tümevarımcıdır. yazar olaraksa, bence en dikkat çekici eseri ütopik bir yeni düzeni tasarımladığı "the new atlantis" bacon'ın ütopyacılığını tasdikler. seküler'dir. ateist olmakla suçlanmış ama kendisi öyle olmadığını belirtmiştir.