gay değil kadın

"kim o ya, neden bahsediyorsun; ha şu gay çocuk mu?" sorusuna verilen "gay değil resmen kadın." yanıtında geçen olumsuzlaştırmalı kalıp.

toplum olmayı başaramaran ki birey de olamayan, böyle kuyu kazan altını oyan homofobik homoseksüel zümre tarafından, bir insanın kendi mensubu olduğu topluluğa nasıl içten çürütücü kurt formunda zarar verebileceğinin delilidir bu tümce.