gayculinity

gay ve masculinity kelimelerinin birleşiminden oluşan bu sözcük maskülen gay anlamına gelir.