geçim derdi

geçinebilmek, faturalarını ödemek, bakmakla mükellef olduklarına bakabilmek, yaşamsal faaliyetlerini kimseye muhtaç olmadan yerine getirebilme çabasının derdine düşmektir.
namuslu, hileye hurdaya sapmayan ve haram yemeyen kişiliklere mahsus bir derttir. çekmeyen bilemez.