gelin

genellikle giyilen gelinlik ile çam ağacına dönen kadın.
gelmek fiilinin emir kipinde 2. çoğul şahısla çekimlenmiş halidir.