giuseppe donizetti

ii. mahmud tarafından saray bando takımının başına getirilen italyan kompositör. şefliğe atanmasıyla bando takımından ziyade bir orkestraya dönüşmeye başlar ve mızıka-ı hümayun adını alır. 28 yıl boyunca orkestrayı çalıştırır. sultan abdülmecid ve ii. abdülhamid’e de marşlar besteler. sayesinde 1831’de kurulan mızıka-ı hümayun’la batı musikisi eğitimi resmen verilmeye başlanır. beyoğlunda pera palas'ın çaprazında kalan donizetti palas, ii. mahmud tarafından kendisine oğluna bir ninni bestelediği için hediye edilmiştir. şimdi orası bir otel *