gölge benlik

carl gustav jung'un bir benlik kuramı.
kişinin düşlerinde bile bastırdığı, bir türlü kabullenemediği kişisel özelliklerini tanımlar.