gözle

bak şimdi iyi izle
tipe bak amk
bakmak,izlemek,gözlemek anlamında kullanılan halk dili kısaltması