gözü dalmak

gözlerini bir noktaya dikerek dalgın dalgın bakmak.