grekçe

"antik yunanca" olarak da bilinir. mö. 9. yüzyıldan ms. 6. yüzyıla kadar konuşulmuş, arkaik, klasik ve helenistik dönemleri olan ölü bir dil.