günahını vermez

çok cimri, eli sıkı kimselerin durumunu anlatmak için kullanılan deyim.