gündönümü

gündönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve güneşin dünyaya (ekvator çizgisine) en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. günlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı andır.

yaz gündönümünde (yaklaşık 21 haziran), güneş ışıkları yengeç dönencesi`ne dik gelir. kuzey yarıkürede günler kısalmaya, güney yarıkürede uzamaya başlar. bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede yazın, güney yarıkürede kışın başlangıcı sayılır. bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir.güney yarıkürede en kısa gün,kuzey yarıkürede en kısa gece yaşanır.kuzey yarım kürede gölgelerin en kısa olduğu gündür.

kış gündönümünde (yaklaşık 21 aralık), güneş ışıkları oğlak dönencesi`ne dik gelir. kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır. bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir.güney yarıkürede en uzun gün,kuzey yarıkürede en uzun gece yaşanır.kuzey yarım kürede gölgelerin en uzun olduğu gündür.