gürkan genç

modern zamanların evliya çelebisi. onu çelebi'den farklı kılan ise taşıma aracının at yerine bisiklet olması. şu anda 7 yıllık dünya seyahatinde.