güvenli bağlanma

bu bağlanma tarzına sahip bireyler, hem kendilerin hem de başkalarını olumlu görme eğilimindedirler. yakın ilişkilere değer verirler, bu tür ilişkileri başlatmakta ve sürdürmekte başarılıdırlar. ancak bu ilişkiler sırasında kişisel özerkliklerini yitirmemeyi de başarırlar. ( bu sağlıklı insanlarda görülen bağlanma türü)
( bu da bendeki bağlanma türü) saplantılı bağlanma :bu bağlanma türüne sahip bireyler kendilerine güvenmezlerken başkalarına güvenirler. bunun nedeni ise başkalarının kendinden daha üstün olarak ve kendilerini daha değersiz görmeleridir.