hactivizm

tek bir kuralı vardır. "bilgi özgürdür ve herkes o bilgiye ulaşabilmelidir. hiç bir bireyden bir şey saklanmamalıdır."