halk eğitimi

yetişkin eğitimi alanının, toplumsal kalkınma ve toplumsal değişme hedefli olanı.
ülkemizde, halk eğitimi merkezleri tarafından verilen eğitim hizmetleri bu kapsamdadır.

(bkz: halk eğitimi merkezi)
(bkz: yaygın eğitim)