hareke

üstün, ötre, med, esre... arap alfabesi veya türevlerindeki, harflere konulan özel işaretlerdir. örneğin elif'in üstüne med koyduğunuzda a okutur...

şedde ve cezm'in harekeden sayılmadığını ekleyeyim.