hariçten gazel okumak

bir olay, durum, konu hakkında kendisini doğrudan ilgilendirmediği halde, yapılan tartışmaların içine girmek, kendini de katmaya çalışmak. bunu yapan kişiler çoğu zaman dahil olmak istedikleri konuya da yeterince vakıf değillerdir üstelik."dışarıdan eleştirmek" anlamını da barındırır.