hars

kültür karşılığı sözcük. daha çok milli kültür, ulusun sanatsal ve fikirsel varlıklar bütünü için kullanılır. arapça'dan osmanlı türkçesi'ne girmiştir. tıpkı türkçe kardeşi ekin sözcüğü gibi, kültür anlamında ama aynı zamanda, tarla sürme, tarladaki ürün, sürülmeye hazır tarla gibi anlamları barındırır. 19. yy. sonlarında osmanlı toplumunda fransızca "culture" sözcüğünün karşılığı olarak kullanılır olmuştur.

(bkz: ekin)